Etain bobine 0.8mm-250g ( ZD-162 )
1 350,00 DA 1 350,00 DA 1350.0 DZD
ALIMENTATION VARIABLE KADA 1502DS+
4 300,00 DA 4 300,00 DA 4300.0 DZD
Microscope USB numérique
5 150,00 DA 5 150,00 DA 5150.0 DZD
Main a souder JM508
1 150,00 DA 1 150,00 DA 1150.0 DZD
Loupe avec adaptateur secteur et lampe 2 LED
2 000,00 DA 2 000,00 DA 2000.0 DZD
Etain bobine (0.8mm-100g)
650,00 DA 650,00 DA 650.0 DZD
Loupe avec adaptateur secteur et lampe 5 LED
2 200,00 DA 2 200,00 DA 2200.0 DZD
ALIMENTATION VARIABLE SUNSHINE SS-3005D
11 900,00 DA 11 900,00 DA 11900.0 DZD
kit outils électroniques 'basic'
690,00 DA 690,00 DA 690.0 DZD
MICRO-BREADBOARD
70,00 DA 70,00 DA 70.0 DZD
CORDON MULTIMETRE 1000V 20A
350,00 DA 350,00 DA 350.0 DZD
CORDON MULTIMETRE 1000V 10A
350,00 DA 350,00 DA 350.0 DZD
CABLE AVEC PINCE CROCODILE
30,00 DA 30,00 DA 30.0 DZD
BREADBOARD TPM
170,00 DA 170,00 DA 170.0 DZD
BREADBOARD PM SHUIYUHP
450,00 DA 450,00 DA 450.0 DZD
BREADBOARD PM MB-102
500,00 DA 500,00 DA 500.0 DZD
BREADBOARD PM 400 POINT
450,00 DA 450,00 DA 450.0 DZD
BREADBOARD MM
1 700,00 DA 1 700,00 DA 1700.0 DZD
BREADBOARD GM
2 500,00 DA 2 500,00 DA 2500.0 DZD
BREAD BOARD GM EXTRA LARGE
3 500,00 DA 3 500,00 DA 3500.0 DZD